CENA PLATÍ PRO NOVÉ KLIENTY OD 1.1.2019

Klienti, se kterými jsme spolupracovali v roce 2018, mají cenu konzultace stejnou jako v roce 2018

 

Konzultace     -   1000,- Kč

Konzultace trvá 1 hodinu

 

Mé služby a práci si klient platí sám v plné výši přímou platbou, vždy po skončení konzultace. Nejsem smluvně vázána s žádnou zdravotní pojišťovnou.

Vzhledem k časově náročnému způsobu naší práce Vás žádám o dodržení domluvených termínů. 

Počet konzultací je během týdne omezen určitým počtem, což je nezbytné pro kvalitní práci. Často jsou objednány několik týdnů dopředu. Pokud není konzultace včas zrušena, už ji nemůže využít jiný klient, který by ji chtěl. 

Platí se každá konzultace, pokud není zrušena alespoň s předstihem 48 hodin před smluveným termínem. Pokud konzultace není do 48 hodin předem zrušena, klient uhradí plnou cenu, i když ji nevyužije.

Pokud klient v tomto čase konzultaci nezruší, nebude již objednán na nový termín.

Objednáním konzultace klient s těmito podmínkami souhlasí a souhlasí s tím, že po něm bude cena za konzultaci následně vymáhána.

 

číslo účtu pro platby: 285 832 029/0300

 

Všechny služby jsou poskytovány pod podmínkou důvěrnosti a nic z nich není sdělováno třetím stranám.  

Upřednostňuji objednání konzultace přes e-mail (skyvovanada@gmail.com). Telefonický kontakt je primárně určen pro klienty, se kterými aktuálně spolupracujeme.

Děkuji za dodržování a respektování mých podmínek práce.