Hypnóza a hypnoterapie

Hypnoterapie a použití hypnózy v psychoterapii může být metodou, která Vám umožní posunout se tam, kde máte být. Můžete díky ní lépe poznat sebe sama, naučit se to, co potřebujete umět.

Měl by ji provádět pouze odborník, který prošel komplexním psychoterapeutickým výcvikem, který vzdělání v hypnoterapii zahrnuje, nebo výcvikem v klinické hypnóze. V tomto případě je bezpečná a je vyloučeno, že byste díky ní mohli jednat proti své vůli nebo na příkaz jiné osoby, jak občas vidíme ve filmech nebo čteme v knihách.

Při správném použití hypnózy má klient možnost nepřímým zůsobem podněcovat nevědomé procesy, podporuje se hledání a rozvíjení nevědomých zdrojů, jejich zapojení do řešení nebo uzdravení.

V rámci psychoterapie Vám mohu nabídnout jak klasickou, tak tzv. ericksonovskou hypnózu. Hlavní rozdíl je při těchto dvou přístupech v úloze terapeuta. Zatímco u klasické hypnózy terapeut dává příme sugesce a instrukce, při ericksonovské hypnoterapii terapeut využívá nepřímé sugesce, zasazené do zdánlivě běžného rozhovoru terapeuta s klientem, směřujícího hlavně k co nejlepšímu umožnění klientovi najít a rozvinout svůj hypnotický trans a učit se do něj vstupovat a pracovat v něm tak, aby mohl tuto zkušenost zužitkovat při rozvoji svého potenciálu a svých schopností.

Ericksonovská hypnóza je způsob práce s klientem, pojmenovaný dle Miltona H. Ericksona, úspěšného amerického hypnoterapeuta a psychiatra. Někdy se označuje za ´vyšší školu´ hypnózy. Tento přístup chápe hypnózu a prožívání transu jako stavy, které jsou v našich životech dennodenně přítomné, jen si jich někdy nevšimneme nebo o nich nevíme (např. při čtení knihy, kdy ´zapomeneme na čas´; při řízení auta, když bez přemýšlení a jakoby ´automaticky´ projedeme cestou, kterou známe).

V tomto přístupu je trans vysoce individualizovaný a nedirektivní stav, provázený terapeutem a rozvíjený klientem. Hypnóza je tedy každá komunikace, která mezi terapeutem a klientem probíhá. Ať už na vědomé, tak nevědomé úrovni.

Tento způsob práce je  tedy vhodný i u lidí, kteří jsou přesvědčeni, že jsou méně nebo vůbec hypnabilní.

Terapeutický trans pomáhá lidem vykročit z jejich vlastních naučených omezení. V klientově mysli se nastartují tvořivé procesy, které umožní pochopit věci novým způsobem a také je jinak dělat a prožívat. Hypnóza není lék, ale prostředek k učení se. Je velmi účinná při odstraňování psychických i tělesných obtíží. Pomocí sugescí lze výrazně ovlivnit prožívání, chování i fyziologické funkce. To lze využít při léčení různých neurotických obtíží, uzkosti a strachů, k odstraňování bolestí, špatných návyků, k uklidnění, ke zlepšení nálady, spánku i celkového stavu. Hypnoterapie dokáže najít zdroje potřebné pro pozitivní změny v ten pravý čas.

 

O hypnóze existuje spousta mýtů a nepravd. Jak to s ní ve skutečnosti je?

Hypnóza a transový stav během ní nemění klientovu osobnost, nejde o kouzla a nadpřirozené síly. Hypnóza není spánek. Využívání hypnoterapie v psychoterapii neprobíhá tak, že si klient na můj pokyn lehne a plní mé ´příkazy´. Je to společná cesta, vztah, který je stejně jedinečný, jako každý člověk.

Hypnóza je vždy součástí psychoterapie a vztahu s psychoterapeutem. To znamená, že k úspěšnému výsledku dospějeme po nějaké době, po několika sezeních. 

 

 

 

 

Co může hypnóza a hypnoterapie pomoci vyřešit?

  

 • Depresivní prožívání a úzkosti

 • Strachy a fobie (z lidí, veřejných prostor, telefonování, pavouků atd.)

 • Potíže s trémou

 • Problémy se soustředěním a pamětí

 • Psychosomatické potíže (zmírňování kožních potíží-ekzémy, bradavice aj.; bolesti, migrény, alergie, léčba neplodnosti, srdeční arytmie aj.)

 • Léčba závislostí (kouření, přejídání, alkohol, gamblerství)

 • Práce s traumatickými zážitky a jejich prožíváním

 • Osobní růst a seberozvoj

 • Posílení sebevědomí

 • Potíže se spánkem

 • A vše další lidské.