Kouzlo psychoterapie je v tom, že umí z toho, co vypadá jako nemožné, udělat možné!

Psychoterapie není poradenství

Hlavním důvodem, proč lidé vyhledávají psychoterapii, je, že jim každodenní život připadá příliš těžký a trápí je něco, s čím si sami momentálně neumějí poradit.

Každý člověk se někdy ocitne v situacích, kdy si neví rady. Při hledání řešení obtížných životních situací může být pomoc a péče psychologa velmi účinná a ušetřit nám spoustu trápení. Odborná psychologická a psychoterapeutická péče Vám může pomoci při řešení starostí a zlepšení všech oblastí Vašeho života.

Psychoterapie není dávání rad, je to práce kousek po kousku, přesně podle toho, co klient nejvíce potřebuje. Existuje spousta psychoterapeutických směrů a škol, které se mezi sebou liší teoriemi a způsoby práce. Vycházím ze systemického přístupu, který se soustředí na to, co klientům nejvíc pomáhá a co je pro ně užitečné. Cílem je dosáhnout s klientem maximální změny.

Při individuální spolupráci kladu důraz na jedinečnost klientových prožitků, názorů, významů a zkušeností. Proto je každá má práce přesně ´šita na míru´ klientům. Psychoterapii chápu jako tvůrčí práci, která je vždy přizpůsobena potřebám klienta, nikdy naopak. Každý klient je jedinečný a přináší sebou originální příběh. Individuální terapie je tedy zaměřená na hledání potřeb a možností, jak rozvíjet řešení ve světe konkrétního klienta. Změny a řešení, která spolu vymyslíme a která klient uskuteční, potom mohou změnit různé systémy, ve kterých klient žije (vztahy, práce a všechny ostatní).   

 

Psychoterapie je dlouhodobá společná práce na změně v klientově životě. Jde o postupné budování vzájemného vztahu terapeut + klient.

Jak vybrat vhodného terapeuta?

Říká se, že když člověk vybírá terapeuta, měl by si vybírat pečlivě, protože dříve či později začne svůj předchozí život vidět jeho očima. Když s někým mluvíme nebo trávíme svůj čas, jeho postoje nás ovlivňují. Možná bychom se měli svého budoucího terapeuta zeptat:

"Jak budu nahlížet na svoji minulost poté, co ji s Vámi rozeberu?"

M.H.Erickson

"Myslím, že bychom měli vědět, že každý člověk je jedinečný. Neexistují dva stejní lidé.  Tvrdím, že každá psychoterapie, která vychází z nějaké obecné a zobecňující teorie, je nesprávná. Přál bych si, aby všichni ti  různí rogeriáni, gestaltisté, transakční analytikové, skupinoví analytikové, psychoanalytici pochopili, že psychoterapie, která je dobrá a vhodná pro osobu A, není vhodná pro osobu B.  Já jsem léčil mnoho lidí s nejrůznějšími potížemi a pokaždé jsem ke každému člověku vymyslel novou teorii a novou terapii, vždy podle jedinečnosti konkrétního člověka a jeho životní situace."

11. lis, 2017

Kůže v psychoterapii

Americký psycholog Harry Harlow studoval chování makaků a zjišťoval, jestli je matka pro mláďata důležitá jen kvůli příjmu potravy. Reálnou matku nahradil dvěma druhy "náhradních matek". Jedna byla figurína vytvořena z drátů, s lahví potravy, které mláďatům poskytovalo mléko. Druhá maketa byla taky figurína, ale pokryta měkkou froté látkou. Pod tímto oděvem bylo umístěné světlo, které vyzařovalo teplo.
Výsledkem bylo, že mláďata opic, které měly přístup jen ke "drátěné matce", nebyly v dospělosti schopné socializace s jinými opicemi, a když se jim narodily vlastní mláďata, nestaraly se o ně tak, jak je u makaků obvyklé, dokonce k nim byly agresivní a brutální.
Naopak, mláďata, která měly přístup k "měkké matce", se v dospělosti bez problémů začlenily do skupiny dospělých makaků, a když se jim narodily mláďata, staraly se o ně tak, jak je u makaků běžné.
Harlow zjistil, že pro mláďata je důležitější blízkost než potrava. Mláďata sice k "drátěné matce" přicházely pro jídlo, ale vyhledávali více "měkkou matku", obzvlášť když potřebovali uklidnit.

Další výzkumníci v návaznosti na objevy Harlowa zjistili, že se teplem a dotykem stimulují nervy, které přispívají k vytvoření pocitu klidu a sociability.

Kůže se vyvíjí jako náš první smysl. Ne všechny informace, které prostřednictvím ní přijímáme, jsou vědomé. Přesto je kůže spojená s blízkostí a vztahy. A může mít stejný hlad, jako tělo.

Lidská potřeba doteků a blízkosti